null Növényvédő szerek a veszélyesség és a humán egészségügyi hatások szempontjából

Növényvédő szerek a veszélyesség és a humán egészségügyi hatások szempontjából

2020. május 8, péntek

A növényvédő szerek engedélyezése során a készítményeket az emberi egészségre gyakorolt hatás szempontjából is értékelik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) növényvédelmi cikksorozatának 10. részében a növényvédő szerek veszélyességét és humán egészségügyi kockázatát tekintjük át.

Az értékelés alapján a készítményeket különböző veszélyességi osztályokba sorolják és ez utóbbiak alapján határozzák meg a veszélyjele(ke)t az egyes készítményekhez, valamint a biztonságos felhasználásra és az alkalmazás kockázatára utaló „H” (Hazard, azaz veszély) és „P” (Precaution, azaz elővigyázatosság) mondatokat.

A növényvédő szer veszélyességére utaló osztályozási kategóriák szerepelnek az engedélyokiratban és a jóváhagyott címkén a felhasználó tájékoztatása céljából. Az, hogy egy növényvédő szer veszélyes, nem jelenti azt, hogy mindig ártalmas. Egy anyag a szervezetbe bejutott mennyiségtől függően gyakorol ártalmas hatást az emberi egészségre.

Veszélyesség

A növényvédő szerek veszélyességének megállapítása a 1272/2008/EK rendelet szerint történik, amely 2015. június 1-jétől kötelezően alkalmazandó. Ez a rendelet kimondja, hogy a kémiai anyagokat, így a növényvédő szereket is az ún. globálisan harmonizált (GHS, azaz Globally Harmonized System) rendszer szerint kell osztályozni. A korábbi nagyon mérgező/mérgező/ártalmas/irritatív kategóriák helyébe új kategóriák és kötelezően feltüntetendő piktogramok léptek.

A piktogramokat tartalmazó táblázat letölthető innen.

A növényvédő szer hatóanyagok és a készítményben található segédanyagok veszélyességének megállapítása után a készítmény felhasználásával kapcsolatos humán egészségügyi kockázatértékelés történik. A hatóság a növényvédő szernek csak olyan felhasználását engedélyezi, ami nem jelent elfogadhatatlan kockázatot az ember egészségére. Ennek során megállapításra kerül az egy napi munkavégzés alatt az emberi szervezetbe bejutó hatóanyag mennyisége (expozíció, mg/testtömeg kg/nap mértékegységben), amely egy becsült érték, és amelynek a felhasználói expozíció elfogadható szintje alatt kell maradnia.

A felhasználói expozíció elfogadható szintje (AOEL, acceptable operator exposure level) az a határérték, amely alatt nem várható egészség károsodás akkor sem, ha a felhasználó a permetezési időszak minden napján permetez, esetleg éveken át. Az AOEL-t a hatóanyaggal végzett hosszantartó vizsgálatokból állapítják meg. Ha az expozíció az AOEL értékénél magasabb, kockázatcsökkentő intézkedésre van szükség, és a felhasználónak (kijuttatást végző személy) védőfelszerelés írható elő. A humán toxikológiai kockázatértékelés során a közelben tartózkodó személy, a helyi lakos és a mezőgazdasági munkát végző személy kockázatát is értékelni kell.

Az előírt védőfelszerelést rendeltetésszerűen kell használni, ezt ugyanis a felhasználó egészsége érdekében kell viselni! A védőfelszerelésről és annak rendeltetésszerű használatáról a termék címkéjén és az engedélyokiraton lehet tájékozódni. A permetezéskor ajánlott öltözet: gumicsizma (vagy minimum bokáig érő. vízhatlan lábbeli), gumikesztyű (neoprén, nitril vagy PVC), munkaruha (hosszú ujjú felső és hosszú szárú nadrág), védőszemüveg és egyéni érzékenység esetén (asztma, allergia) valamint magas fák permetezésekor arcvédő maszk. A permetezéskor használt ruhát permetezés után le kell vetni és más ruháktól elkülönítve kell kimosni.

A teljes permetlé száradásáig, vagy a munkaegészségügyi várakozási idő leteltéig nem szabad a kezelt területre belépni! Amennyiben mégis be kell lépni, ezt csak megfelelő védőöltözetben szabad megtenni!

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében szigorúan be kell tartani a készítmény alkalmazására és tárolására vonatkozó valamennyi előírást! Amennyiben feltétlenül szükséges a növényvédő szerrel történő permetezés, a kezelés megkezdése előtt értesítsük a velünk egy háztartásban élőket és a kezelt terület közvetlen környezetében élőket! Amennyiben motoros meghajtású permetezőgépet használ, különösen figyeljen erre!

A növényvédő szerek használata közben az alapvető higiéniás szabályokat be kell tartani. A permetezés közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Archoz, szemhez, szájhoz, orrhoz nem szabad nyúlni! A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

Mérgezés, vagy annak gyanúja esetén a beteg szakellátásához információ szerezhető be a nap 24 órájában – az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól. Ingyenesen hívható segélykérő telefon: 06-80-201-199.  A termék címkéjét ne dobjuk ki felbontást követően addig, amíg fel nem használtuk a teljes növényvédő szer mennyiséget, mert szükség esetén ennek segítségével lehet megfelelően tájékoztatni a segítségre siető szakembereket a növényvédő szer hatóanyagáról. Az elsősegélynyújtásra vonatkozó információ is megtalálható a termék címkéjén.

Kapcsolódó anyag
Piktogramtáblázat

Friss hírek

2023. április 14, péntek

Repülőgépes és helikopteres légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztályának tájékoztatása szerint légi-mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatban jelenleg a következő szervezetek rendelkeznek hatósági engedéllyel önálló munkavégzésre:

Tovább >

2022. december 5, hétfő

Lezárult a drónos növényvédelmi szolgáltatást hirdető vállalkozások támogató ellenőrzési kampánya

Támogató helyszíni szemlékkel segítette az elmúlt időszakban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a permeteződrónos növényvédelmi szolgáltató vállalkozásokat annak érdekében, hogy a jövőben a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújthassanak szolgáltatásokat a hazai gazdáknak. A szemlék hasznos, gyakorlatias tapasztalatokkal zárultak, így várhatóan jövő tavasszal is folytatódnak.

Tovább >