null A járványvédelmi telepauditáló rendszer minősítésének menete

A járványvédelmi telepauditáló rendszer minősítésének menete

2021. április 29, csütörtök

A Kártalanítási rendelet* 2021. március 10-én megjelent módosításnak egyik fontos változása, hogy augusztus 1-jét követően magasabb mértékű kártalanításra számíthat az a tartó, akinek az állattartó telepe független járványvédelmi telepauditáló rendszerben vesz részt.

A telepauditáló rendszer működését bemutató dokumentációt – annak elfogadását követően – az ágazat elismert vagy kijelölt szakmai szervezete nyújtja be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih). A kártalanítás mértékének megállapításakor tehát csak akkor vehető figyelembe ez a növelő tényező, ha az auditáló rendszert a Nébih előzetesen már megfelelőnek minősítette.

A döntéshozatal során a hivatal szakemberei megvizsgálják, hogy a benyújtott telepauditáló rendszer megfelel-e az alábbi leglényegesebb feltételeknek:

 • átlátható, 
 • független, 
 • pártatlan,
 • objektív,
 • szakmailag megalapozott,
 • az audittevékenységet végzők felkészültek (kompetensek),
 • érvényesül a kockázatalapú megközelítés,
 • a kérelmet arra jogosult szervezet terjesztette be.

A fentiek elbírálásához az alábbi dokumentumokat szükséges a kérelemmel együtt benyújtani a Nébih-hez:

 • az auditálási eljárás végrehajtásának részletes eljárásrendjét, amely tartalmazza legalább az audit célját és területét, az auditálandó telepek kockázatalapú kiválasztásának szempontjait (beleértve az elvégzendő auditok ütemezésének rendszerét), az auditon elérhető eredménykategóriákat, az eredmény közlésének és nyomon követésének módját, valamint a járványvédelmi audithoz kapcsolódó szakmai szempont- és követelményrendszer kialakításának alapelveit;
 • a kockázatalapú megközelítést biztosító „check listát”, amely legalább az alábbi területekre kiterjed: a járványvédelem tárgyi- és személyi feltételei, a személy- jármű- és állatforgalom, az állati eredetű melléktermékek kezelése, a takarmányozás, a trágyakezelés, az állatorvosi felügyelet rendje, a biológiai biztonsági intézkedések megvalósulásának dokumentálása és nyomonkövethetősége;
 • az auditálási és tanúsítási rendszerért felelős személy/személyek szakmai végzettségét és gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajzokat (legalább egy fő állatorvos doktor végzettségű, gazdasági haszonállattartással kapcsolatos területen minimum 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező felelős személy szükséges);
 • a későbbi auditálási eljárásokban résztvevő személyek, auditorok szakmai végzettségét és gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajzokat;
 • az auditálásért és tanúsításáért felelős személy/személyek pártatlanságának és objektivitásának alátámasztására szolgáló nyilatkozatot;
 • a szervezet Minőségügyi Kézikönyvét (amennyiben van) és a hozzátartozó minőségügyi eljárások dokumentumait.

A kérelmeket a Nébih Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságnak címezve (1525 Budapest. Pf. 30.) kell benyújtani, amiket hivatal a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint bírál el.

Kapcsolódó jogszabály:
* 7/2021 (III. 10.) AM rendelet alapján az egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

A NÉBIH által megfelelőnek minősített járványvédelmi telepauditáló rendszerek: 

MSTSZ (Magyarországi Sertéstenyésztők és  Sertéstartók Szövetsége) járványvédelmi telepauditáló rendszere                                                                                                            

BTT (Baromfi Termék Tanács) járványvédelmi telepauditáló rendszere