szarvasmarhák

 

Állat-egészségügy és állatvédelem

Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság ellátja az állategészségügyi járványügyi, állatvédelmi, az állati eredetű melléktermékekkel és élőállatok nyomon követésével kapcsolatos feladatokat és működteti az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (ÁTET) Titkárságát.

Fő feladatunk a stabil, vészhelyzet esetén is gyors, hatékony beavatkozásra képes, a helyi állategészségügyi szolgálat számára stabil szakmai hátteret biztosító központi állategészségügyi szolgálat megteremtése, fenntartása.
Kiemelt feladataink között szerepel az állatvédelmi előírások betartatása, a szakterületen jelentkező problémák kezelése, valamint a felelős állattartási kultúra terjesztése.

Osztályok:
1.    Állategészségügyi  Nyomonkövetési Osztály
2.    Járványügyi Osztály
3.    Állatvédelmi Osztály

Elérhetőségek: 
Cím:1024 Budapest Keleti Károly utca 24.
Levelezési cím: 1537 Budapest Pf. 407.
Központi telefon: 06-1/336-9302
E-mail: aai@nebih.gov.hu
Web: https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugy
https://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis
https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza

Animal health and
welfare

The Directorate for Animal Health and Animal Welfare is responsible for veterinary epidemiology, animal welfare, animal by-products and the monitoring of live animals, and operates the Secretariat of the Scientific Ethics Council for Animal Experiments (SSCA).

The main task is to create and maintain a stable central animal health service, capable of rapid and effective intervention in the event of an emergency, and providing a stable professional background for the local animal health service.
Our priorities are to enforce animal welfare standards, to address problems in the field and to promote a responsible animal husbandry culture.

Departments:
1. Department of Animal Health Traceability
2. Department of Epidemiology
3. Department of Animal Health and Animal Welfare
 

Contact details: 
Address: Keleti Károly street 24, Budapest 1024 
Postal address:1537 Budapest Pf. 407.
Central telephone: 06-1/336-9302
E-mail: aai@nebih.gov.hu
Web: https://portal.nebih.gov.hu/allategeszsegugy
https://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis
https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza