Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv

nagyító

Annak érdekében, hogy a hatósági ellenőrzések terén globális és egységes megközelítés álljon rendelkezésre, a tagállamoknak 2007-től kezdődően közösségi szinten kialakított, általános iránymutatásokkal összhangban, 3-5 évre szóló többéves nemzeti ellenőrzési terveket (ITNET) kell kidolgozniuk és megvalósítaniuk.

Az alapvető rendelkezéseket a hatósági ellenőrzésekről szóló 2017/625//EK rendelet 109. cikke állapítja meg.

Az ITNET célja a növény-egészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó tagállami ellenőrzések hatékony végrehajtásának biztosítása.

Ugyan az európai uniós jogszabályok csak az élelmiszerlánc bizonyos aspektusait (élelmiszerbiztonság, takarmánybiztonság, állategészségügy, állatvédelem, növényegészségügy egyes területeit) helyezik a többéves terv hatálya alá, azonban a hazai élelmiszerlánc-felügyelet strukturális sajátosságai miatt indokoltnak látszott azt a teljes élelmiszerlánc felügyeletére kiterjeszteni. A hazai élelmiszerlánc-felügyeletre vonatkozó általános rendelkezéseket az élelmiszerláncról és annak hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény határozza meg.

A tagállamoknak az integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervek végrehajtásáról éves jelentést kell készíteniük, amelyben szerepelnie kell az előző évben elvégzett hatósági ellenőrzések és felülvizsgálatok eredményeinek, valamint adott esetben az eredeti ellenőrzési terv naprakész változatának az eredmények fényében.