null Állatkarantén-létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények

Állatkarantén-létesítmények engedélyezésére vonatkozó követelmények

2022. november 9, szerda

A hatályos jogszabályok* szerint az ún. tartott szárazföldi állatok (szarvasmarha, sertés, juh/kecske, ló, baromfi, fogságban tartott madár) számára külön erre a célra kialakított EU-s karanténlétesítményeknek, valamint azok üzemeltetőinek számos feltételnek kell megfelelniük. Az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy a működni kívánó létesítmények felelőseinek engedélykérelmet kell benyújtaniuk a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi hatáskörben eljáró főosztályához, ugyanis az engedély megszerzése előtt nem kezdhető meg a tevékenység.

2022.11.16

A korábban kiadott karanténlétesítményre vonatkozó engedélyek továbbra is érvényesnek tekinthetők, amennyiben megfelelnek az új kötelezettségeknek. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007 FVM rendelet alapján a karantén típusú létesítményeket a Tenyészet Információs Rendszerbe továbbra is be kell jelenteni. További információ: https://portal.nebih.gov.hu/enar

FIGYELEM! Az engedélyezési eljárás a 2008. évi XLVI. Éltv 34. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén) létesítmények esetében kötelező. 

A 2016/429/EU rendelet 96. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felelős személyeknek a létesítményeik engedélyezésének a 94. cikk (1) bekezdése és a 95. cikk a) pontja szerinti kérelmezése céljából az alábbi információkat kell benyújtaniuk az illetékes hatóság számára:
a) a felelős személy neve és címe;
b) a létesítmény helye, valamint a berendezések és építmények leírása;
c) a létesítményben található, az engedélyezés szempontjából releváns tartott szárazföldi állatok kategóriái, fajai és száma;
d) a létesítmény típusa;
e) a létesítmény egyéb, az általa jelentett kockázat meghatározásához fontos jellegzetességei.

A tartott szárazföldi állatok* számára kialakított karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó részletes követelményeket az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2019/2035/EU felhatalmazáson alapuló rendelete határozza meg. 
A 2019/2035/EU rendelet 14. cikke határozza meg a főemlősöktől eltérő, tartott szárazföldi állatok számára kialakított karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményeket: 
A karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó, 14. cikkben említett részletes követelményeket a 2019/2035/EU rendelet I. mellékletének 8. része tartalmazza. 

Felelős személy kötelezettségei:
A 2019/2035/EU rendelet 15. cikkében foglaltak alapján a tartott szárazföldi állatok számára kialakított karanténlétesítmények felelős személyeinek kötelezettségei az alábbiak: 
a)    meghozni az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a létesítményben található megfelelő létesítményekben vagy egy laboratóriumban állategészségügyi kórbonctani vizsgálatokat lehessen végezni; 
b)    szerződés vagy más jogi eszköz útján igénybe venni egy létesítmény állatorvosának a szolgáltatásait, aki az alábbiakért felelős: 
i.    a létesítmény által végzett tevékenységek, valamint a 14. cikkben meghatározott, karanténlétesítmények engedélyezésére vonatkozó követelményeknek való megfelelés felügyelete
ii.    az I. melléklet 8. részének 2. a) pontjában említett járványfelügyeleti terv szükség szerinti, de legalább éves felülvizsgálata.    

Nyilvántartásvezetési kötelezettség:
A 2019/2035/EU rendelet 31. cikke a főemlősöktől eltérő, tartott szárazföldi állatok számára kialakított karanténlétesítmények felelős személyeinek nyilvántartás-vezetési kötelezettségeit az alábbiak szerint határozza meg: 
A tartott szárazföldi állatok* számára kialakított karanténlétesítmények felelős személyeinek a következő információkat kell rögzíteniük: 
a)    a létesítményben tartott állatok becsült kora, valamint neme; 
b)    az állatokat ki- és berakodó szállítóeszközök rendszáma vagy nyilvántartási száma, valamint a szállító egyedi nyilvántartási száma, amennyiben van ilyen; 
c)    járványfelügyeleti terv végrehajtására és annak eredményeire vonatkozó adatok; 
d)    klinikai és laboratóriumi, valamint post mortem vizsgálatok eredményei
e)    a betegségekre fogékony állatok vakcinázására és kezelésére vonatkozó adatok
f)    adott esetben az illetékes hatóság által az elkülönítési vagy karanténidőszak alatt végzett megfigyelésekkel kapcsolatban adott utasítások.

A gazdasági szereplőknek minden változásról és a tevékenység megszüntetésekor tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságot.

FIGYELEM! A FELIR-TIR rendszer mellett a TRACES-NT rendszerbe az engedélyezett létesítmények referencia listájára is fel kell kerülnie a karanténlétesítményeknek. További információ a TRACES-NT rendszerről: https://portal.nebih.gov.hu/traces-allat

A rendeletek hatályos változatát az EUR-Lex oldalon olvashatják.
*Tartott szárazföldi állatnak nevezi a jogszabály az ember által kereskedelmi célból tartott szárazföldi állatokat, mint amilyenek a gazdasági haszonállatok, vagy a kereskedelmi célból tartott szárazföldi állatok, kivéve főemlősök

Hivatkozott jogszabályok:
* az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”), valamint 
* a Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

Friss hírek

2024. május 29, szerda

Elképesztő hiányosságok egy debreceni vendéglátóhelyen

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket és nyomonkövetési hiányosságokat találtak egy debreceni vendéglátó-ipari egység ellenőrzésekor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. A feltárt jogsértések miatt az étterem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek.

Tovább >

2024. május 22, szerda

Új rendelet a gyógyszeres takarmány szabályozásban

Megjelent a nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek és ezen anyagokra vonatkozó analitikai módszerek megállapításáról szóló EU rendelet.

Tovább >