null Hangtompító használat kérelmezése az ASP elleni védekezésben

Hangtompító használat kérelmezése az ASP elleni védekezésben

2022. augusztus 5, péntek

Az állománygyérítési célból elrendelt diagnosztikai vaddisznó-kilövések során hangtompító használatához a Nébih Országos Járványvédelmi Központ (OJK) vezetőjének engedélye szükséges.

A kérelem az alábbi nyomtatványon nyújtható be.

A dokumentumban a hangtompító használatát kérő személyre és az őt foglalkoztató vadászatra jogosultra vonatkozó adatokat egyaránt meg kell adni és azon mindkét fél ellenjegyzésének szerepelnie kell.

A kérelem mellé csatolni szükséges az aktív közreműködésre kötelező határozat másolatát is!

A dokumentumok leadása elektronikusan történik, az ojk@nebih.gov.hu e-mail címen.

A hatóság a kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el és annak eredményéről (engedély megküldése, elutasítás, hiánypótlásra felszólítás) 8 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt.

A hangtompító használatára jogosult az OJK engedélyét követően, annak birtokában kezdeményezheti az eszköz tartásával, használatával kapcsolatos egyéb engedélyek kiadását a lakóhelye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnál.