null Ismertető a támogatási programokhoz (AKG, AÖP) kapcsolódó növényvédő szer hatóanyaglistákról

Ismertető a támogatási programokhoz (AKG, AÖP) kapcsolódó növényvédő szer hatóanyaglistákról

2024. március 20, szerda

A Nébih növényvédelmi szakértői évente összeállítják a különböző támogatási programokban tiltott, valamint az azokban felhasználható növényvédő szer hatóanyaglistákat. A hatósághoz minden évben számos kérdés érkezik a listák értelmezését illetően. Az eligazodásban az alábbi összefoglalóval nyújt segítséget a hivatal.

Tiltólisták

Az Európai Unióban használható növényvédő szer hatóanyagok jegyzékét a növényvédő szerekről szóló uniós jogszabály melléklete* tartalmazza. A tiltólisták kialakításakor a hatóság minden esetben ezt a jegyzéket veszi alapul. Az a hatóanyag ugyanis, amelyik nem szerepel az uniós rendelet mellékletében, vagy jóváhagyását a hatóság visszavonta, nem használható fel a növénytermesztésben az unió területén.

Fontos tudni, hogy a korábban betiltott hatóanyagok, mint például a klórpirifosz, a fipronil, a dikvát, vagy az uniós szinten soha nem engedélyezett hatóanyagok, mint a klórfacinon, nem szerepelnek a támogatási programok tiltólistáin, azok felhasználása ugyanis enélkül is egyértelműen tilos. Ezt a korlátozást nem írja felül az sem, ha egy már nem engedélyezett hatóanyagú készítmény adott esetben 120 napra szükséghelyzeti engedélyt kap a hatóságtól. A szükséghelyzeti engedély ugyanis kizárólag azok számára adhat lehetőséget a védekezésre, akik nem vesznek részt a támogatási programokban.

A támogatási programok tiltólistáján olyan hatóanyagok találhatóak, amelyek általánosan felhasználhatóak az unióban, ugyanakkor a gazdálkodók, az adott támogatási programhoz kapcsolódó vállalásukból kifolyólag, nem alkalmazhatják azokat. A támogatás célja ugyanis, hogy – a lehetséges terméskiesés kompenzálása mellett – a gazdaságilag esetleg kevésbé, ugyanakkor a környezet védelme szempontjából kedvezőbb alternatívák választására buzdítsa a termelőket.

Az év közben elfogadott, új hatóanyagú készítményeket ‒ a szer engedélyokiratában foglaltak betartása mellett ‒ fel lehet használni a tiltólistát tartalmazó támogatási programokban. Ez esetben ugyanis olyan, az unióban engedélyezett hatóanyagról van szó, amely a támogatási program tiltólistáján biztosan nem szerepel.

További fontos információ, hogy a hatóság 2024-től termékneveket már nem, kizárólag hatóanyagokat jelenít meg a tiltólistákon. Ennek oka, hogy a korábbi években a jegyzékek érthetőségét segítő példa készítményekről, sok esetben az a téves következtetés alakult ki, hogy csak ezen konkrét készítmények felhasználása tilos.

Pozitív listák

Azokban a támogatási programokban, amelyekhez pozitív lista kapcsolódik, kizárólag azokat a hatóanyagú készítményeket lehet felhasználni, amelyek a kihirdetett pozitív listán szerepelnek.

Az év közben engedélyezett, új hatóanyag esetében az adott hatóanyagot tartalmazó készítményeket értelemszerűen nem lehet felhasználni a pozitív listát tartalmazó támogatási programokban, hiszen a szóban forgó hatóanyag biztosan nem szerepel a pozitív listán. 
Az év közben módosított engedélyokiratú készítményeknél figyelni kell a termék címkéjét, mivel jelentősen változhat az engedélyokirat tartalma. Előfordulhat, hogy időközben valamilyen kedvezőtlen tulajdonság miatt a hatóság a készítményt kivonja egyes kultúrákból, valamint megváltozhat a felhasználható dózis vagy a felhasználásra engedélyezett fenológiai fázis is.

A Nébih felhívja az érintett gazdálkodók figyelmét arra, hogy az engedélyokiratokban foglalt felhasználási előírásokat minden esetben be kell tartani! A támogatási programban történő részvételnél ezen szabályok következetes alkalmazásával minimálisra csökkenthető a szankció kockázata.

Kapcsolódó jogszabály:
*A bizottság 2011. május 25-i 540/2011/eu végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról 

Friss hírek

2024. május 29, szerda

Elképesztő hiányosságok egy debreceni vendéglátóhelyen

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményeket és nyomonkövetési hiányosságokat találtak egy debreceni vendéglátó-ipari egység ellenőrzésekor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei. A feltárt jogsértések miatt az étterem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek.

Tovább >

2024. május 22, szerda

Új rendelet a gyógyszeres takarmány szabályozásban

Megjelent a nem céltakarmányokban visszamaradó antimikrobiális hatóanyagok egyedi keresztszennyeződési határértékeinek és ezen anyagokra vonatkozó analitikai módszerek megállapításáról szóló EU rendelet.

Tovább >