null Kereskedelmi célú kutya-, macska-, vadászgörény-szállítás

Kereskedelmi célú kutya-, macska-, vadászgörény-szállítás

2023. október 12, csütörtök

Kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, vadászgörény) unión belül történő szállítása

Mi minősül kereskedelmi célú szállításnak?
Minden olyan szállítás, amely nem felel meg a nem kereskedelmi célú szállítás kritériumainak, tehát:

 • Az állatok száma meghaladja az ötöt.
 • A szállítás az állat(ok) felett gyakorolt tulajdonjog változtatására irányul (akkor is, ha ingyenesen történik!).
 • Az állatok szállítását nem kíséri tulajdonos vagy tulajdonos által írásban feljogosított személy a szállítás idején, vagy az azt követő/ megelőző legfeljebb 5 napon belül.

Kereskedelmi célú kutya, macska, vadászgörény szállítmány indításának állategészségügyi feltételei
Állat jelölés, regisztráció és azonosítás: 

 • Egyedi ISO kompatibilis mikrochippel történő azonosítás
 • EU kisállat útlevél 
 • Regisztráció a PetVetData/Ebregiszter hatósági adatbázsiban

Állategészségügyi kezelések és vizsgálatok:

Állategészségügyi bizonyítvány, előjelentés: 

 • A TRACES rendszerben kiállított EU-n belüli állategészségügyi bizonyítvány („CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, 2021/403/EU rendelet I. melléklet 38. fejezetében meghatározottak szerint)
 • Hatósági előjelentés a szállítást megelőző 72 órával.

KERESKEDELMI CÉLÚ KUTYA, MACSKA, VADÁSZGÖRÉNY SZÁLLÍTMÁNYOK SZÁRMAZÁSI/BERAKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEI

Kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi célú szállítmányát a következő létesítményekből lehetséges indítani külföldre:
 

1. Kutya születési létesítménye (TRACES szekció: DCF-EST)

Kutyatenyésztés nyilvántartás köteles tevékenység, engedélyre nincs szükség.
Bejelentett, nyilvántartásba vett, FELIR azonosítóval rendelkező kutyatenyésztőtől lehetséges szállítmányt indítani.
Az alábbi tevékenységekre vonatkozóan kell FELIR tevékenység és létesítmény azonosítóval rendelkezni:

 • Kutya, macska, vadászgörény tenyésztése – tevékenység azonosító,
 • Kutya, macska, vadászgörény tenyésztő – létesítmény azonosító.

2. EU engedélyezett kutya gyűjtőállomás (TRACES szekció: ASC-DCF)

Amennyiben a feladás helye nem azonos a születési hellyel, úgy a szállítmányt kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomásról szükséges indítani.

A gyűjtőállomás olyan létesítmény, ahol egynél több létesítményből, születési helyről származó kutyát gyűjtenek össze, majd azokat egy szállítmányként értékesítik külföldre (Európai Uniós tagállamba vagy harmadik országba).

Gyűjtőállomás üzemeltetése engedélyköteles tevékenység.

Gyűjtőállomás engedélyezését a létesítmény helye szerint területileg illetékes vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró főosztálya végzi.

Az engedélyezési eljárás során, a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal rögzíti a gyűjtőállomás adatait a FELIR rendszerben, valamint au EU-n belüli szállításhoz kötelezően használt TRACES rendszerben.

Az alábbi tevékenységekre vonatkozóan kell engedéllyel, FELIR tevékenység és létesítmény azonosítóval rendelkezni:

 • Kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomás üzemeltetés – tevékenység azonosító,
 • Kutya, macska, vadászgörény gyűjtőállomás üzemeltetés – létesítmény azonosító,
 • Kedvtelésből tartott állatok kereskedelme (üzlet nélkül) – tevékenység azonosító.

3. EU engedélyezett állatmenhely (TRACES szekció: DCF-SHEL)

A menhelyi kutyák más tagállamba történő szállítása állategészségügyi szempontból kereskedelmi célú szállításnak minősül, mert a tulajdonjog átruházására irányul, ezért a 2021. április 21-én életbe lépő új szabályzás miatt a menhelyet engedélyeztetni kell a megyei kormányhivatalnál. 
Amennyiben menhelyről külföldre kívánnak szállítanak kutyát, macskát, vadászgörényt, a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal főosztályának a tevékenység megkezdése előtt engedélyeznie szükséges a létesítményt.
Az engedélyezési eljárás során, a vármegyei kormányhivatal rögzíti a menhely adatait a FELIR rendszerben.
Az alábbi tevékenységekre vonatkozóan kell engedéllyel, FELIR tevékenység és létesítmény azonosítóval rendelkezni:

 • EU menhely engedély a szállítmányok indulási létesítményére,
 • Állatmenhely üzemeltetése – tevékenység azonosító,
 • Állatmenhely üzemeltetése – létesítmény azonosító.

Előjelentés, állategészségügyi bizonyítvány

Élőállatok kereskedelmi célú szállítmányai kizárólag a feladás helye szerint illetékes hatósági állatorvos felügyeletével indíthatók.

A hatósági állatorvos a TRACES-NT rendszerben a feladó gazdasági szereplő által rögzített adatokat, az állatok életkorát, azonosságát ellenőrzi, jóváhagyja, majd állategészségügyi bizonyítványt állít ki a szállított állatokról, amely a szállítás során kíséri a szállítmányt.

A szállítmányért felelős személy köteles az utazás tervezett kezdete előtt legalább 72 órával előjelentést küldeni a szállítmányról a járási főállatorvosnak.

Az előjelentésnek tartalmaznia kell a szállítandó állatok faját, mikrochip számát, kisállat útlevél számát, a születési dátumát (amely a kisállatútlevélben és a hivatalos eb adatbázisban szerepel), az utolsó veszettségelleni oltás dátumát, valamint a tenyésztő FELIR azonosítóját.
A szállítmány indítását megelőző 48 órán belül a szállítmányt indító hatósági állatorvos azonosság ellenőrzésnek és szükség esetén klinikai vizsgálatnak veti alá a szállítmányban szereplő állatokat, valamint a berakodásál is ellenőrzi, hogy a dokumentumokon szereplő állatok kerülnek-e berakodásra.
 

Vonatkozó jogszabályok
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet)
•    Az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
•    A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról
•    A Bizottság (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. november 21.) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről és az 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről
•    A Bizottság (EU) 2018/878 végrehajtási rendelete (2018. június 18.) az (EU) 2018/772 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott besorolási szabályoknak a kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések alkalmazása tekintetében megfelelő tagállamok vagy tagállami területrészek jegyzékének elfogadásáról
•    A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről
•    A Tanács 2005/1/EK rendelete 2004. december 22. az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról
•    A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
•    A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) – hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet
NEM KERESKEDELMI CÉLÚ SZÁLLÍTÁS 
Mi minősül nem kereskedelmi célú szállításnak? 

 • A szállított állatok száma nem haladja meg az ötöt.
 • A szállítás nem irányul az állat(ok) eladására, beleértve mindennemű tulajdonjog változást (pl. ajándékozás, ideiglenes elhelyezés).
 • Az állat(ok) szállítását a tulajdonos vagy a tulajdonos által írásban feljogosított személy kíséri a szállítás idején, VAGY az állat(ok) szállítására a tulajdonos vagy a feljogosított személy utazását megelőző, vagy azt követő legfeljebb 5 napon belül sor kerül. 

Nem kereskedelmi célú szállítás feltételei

 • Egyedi azonosítás 
 • Érvényes veszettség elleni védőoltás 
 • Azonosító okmány 
 • Galandféreg (Echinococcus multilocularis) elleni kezelés a Finnországba, az Egyesült Királyságba, Írországba, valamint Máltára történő utaztatás esetén.

Eltérések a veszettség elleni védőoltásra vonatkozó feltételektől 
Fiatal állatok szállítása 

 • A tagállamok engedélyezhetik az alábbi állatok behozatalát:
  • 12 hetesnél fiatalabb, veszettség ellen nem vakcinázott egyedek
  • 12-16 hetes kor közötti egyedek, melyeket már vakcináztak, de az immunitás még nem alakult ki (az oltás még nem tekinthető érvényesnek, mivel a beadástól számított 21 nap nem telt el)
  • Ezek alapján az EU valamennyi tagállam maga dönt arról, hogy engedélyezi-e ilyen fiatal állatok területükre történő beszállítását. Az Európai Unió Bizottsága felmérte, hogy mely tagállamok engedélyezik a fenti, ún. fiatal állatok beszállítását. A felmérés eredménye a Bizottság honlapján megtalálható: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en 
 • Amennyiben a rendeltetési tagállam engedélyezi azt, az alábbi további feltételeknek kell megfelelni:
  • az állatot egy nyilatkozatnak kell kísérnie, melyet a tulajdonos vagy a feljogosított személy állít ki arról, hogy az állat a születésétől fogva nem érintkezett vadon élő, veszettségre fogékony fajba tartozó állattal (a nyilatkozatminta az 577/2013/EU rendelet I. Melléklet I. része - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R0577; a nyilatkozatot legalább a rendeltetési tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani) VAGY
  • az anyaállattal együtt történik a mozgás, és az anyaállat az ellést megelőzően érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkezett.

Friss hírek

2024. július 11, csütörtök

Jól szerepeltek a Futball EB szurkolói zónás vendéglátói a nyári szezonális ellenőrzésen

A Futball EB első két hetében 133 vendéglátó egységet és több mint 500 alkoholos italt ellenőriztek a szurkolói rendezvényeken az élelmiszerlánc-felügyeleti szakemberek. Az ellenőrzések döntő többsége pozitív eredménnyel zárult. A hatóságok mindössze 6 esetben indítottak eljárást és 255 000 Ft bírságot szabtak ki, a vizsgált alkoholos italok közül pedig csupán 10 liter lejárt minőségmegőrzési idejű, hibás borászati terméket vontak ki a forgalomból.

Tovább >

2024. július 10, szerda

Csütörtöktől már az egész országra kiterjed a tűzgyújtási tilalom

Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalmat hirdetnek. Ennek értelmében csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban.

Tovább >