null Lovak (lófélék) szállításának, utaztatásának, mozgatásának feltételei

Lovak (lófélék) szállításának, utaztatásának, mozgatásának feltételei

Az alábbiakban foglaljuk össze a lófélék mozgatására vonatkozó főbb tudnivalókat.

​Módosítva: 2022.10.07.

A lovak szállításának, utaztatásának, összefoglaló néven mozgatásának feltételeit alapvetően az alábbi Európai Uniós jogszabályok határozzák meg:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (Állategészségügyi rendelet)
 • A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről
 • A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
 • A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
 • A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 18.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Ezek a jogszabályok vonatkoznak mind az Európai Unión belüli, mind pedig harmadik országot érintő állatmozgatásra, figyelembe véve, hogy harmadik országok esetén az adott ország nemzeti jogszabályainak is meg kell felelni (ld. később).

A vonatkozó nemzeti jogszabályok:

Valamennyi mozgatás esetén igaz, hogy a lóféléknek egyedileg azonosítottnak kell lenniük és a származási ország érvényes lóútlevelével, vagyis a 2035/2019/EU rendelet 2. cikk 27. pontjában meghatározott egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánnyal kell rendelkezniük.

1. Belföldi szállítás

A lóféléknek egyedileg azonosítottnak kell lenniük és érvényes lóútlevéllel kell rendelkezniük. Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. §-a szerint ezen rendeletet nem kell alkalmazni nem vágásra szállított lófélék esetében, tehát a lovak belföldi mozgatásának egyéb állat-egészségügyi követelménye nincs.

 • Európai Unión belül mozgatás

Az egyes tagállamok eltérő járványügyi helyzete miatt, az Európai Unión belül sem engedélyezett feltétel nélkül a lófélék mozgása. Azon tagállamok esetén, ahol az olyan ragályos betegségek, mint pl. a fertőző kevésvérűség, a tenyészbénaság jelen vannak és így veszélyt jelenthetnek más tagállamok lóállományára, bizonyos feltételek esetén indíthatnak csak lóféléket más tagállamokba, akár ideiglenes jelleggel is.

 • Svájcba történő lószállítás

Az állatok és állati eredetű áruk EU-ból Svájcba történő bevitelére ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint azok EU-n belüli mozgatására.   Az alábbi linkeken olvasható a svájci állategészségügyi hatóság tájékoztatója az EU-ból Svájcba történő élőállat mozgatás állategészségügyi feltételeiről:

https://www.blv.admin.ch/blv/en/home/import-und-export/import/importe-aus-der-eu.html

A szárazföldi állatok és keltetőtojások szállítmányai esetében a szükséges bizonyítvány az (EU) 2021/403 végrehajtási rendelet 6-13. cikke / I. melléklete szerinti megfelelő minta (TRACES-NT változatban):

https://www.blv.admin.ch/blv/en/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung/rechtliche-grundlagen-eu-verkehr.html

 • Nem kereskedelmi/kereskedelmi célú mozgatás

Az új Állategészségügyi Rendelet nem tesz különbséget lófélék esetében a kereskedelmi, vagyis a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos, illetve a nem kereskedelmi célú mozgatás között. Minkét esetben a vonatkozó állategészségügyi INTRA bizonyítvány kell, hogy kísérje a lófélék mozgatását.

Két fajta INTRA bizonyítvány használható lófélék Európai Unión belüli mozgatásához (2021/403/EU rendelet I. melléklete alapján).

 • (2021/403) EQUI-INTRA-IND MINTA – amennyiben egy ló képezi a szállítmányt
 • (2021/403) EQUI-INTRA-CON MINTA- amennyiben több ló képezi a szállítmányt

A Romániába való mozgatás részletes feltételeket az alábbi linken olvashatnak: 

https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-lovak-romaniai-utaztatasanak-felteteleirol

A lovak más tagországba való mozgatására irányadó feltételeket 2021. április 21-től az új Állategészségügyi Rendelet, (2016/429/EU rendelet), valamint az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2020/688 Bizottsági rendelet tartalmazza.

Ezen jogszabályok alapján a tagállamok csak akkor engedélyezik területükön a lófélék mozgását, illetve akkor küldenek másik tagállamba lóféléket, ha:

 • azok állatorvosi vizsgálaton átestek az indulástól számított 48 órán belül ("kiemelt állategészségügyi státuszú" lovak szállítása esetében esetén az indulást megelőző utolsó munkanapon)
 • a mozgatást a területileg illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, a TRACES-NT rendszerben rögzített állat-egészségügyi bizonyítvány (INTRA bizonyítvány EQUI-INTRA-IND/ EQUI-INTRA-CON) kíséri
 • a szállított lovak azonosító okmánnyal (lóútlevéllel) és egyedi jelöléssel rendelkeznek.

Területileg illetékes járás keresése: https://jarasinfo.gov.hu/

HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOKNAK BIZONYÍTVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ elérhető a Nébih INTRANET "TRACES-NT Állategészségügy' alkalmazásban.

2. Európai Unión belüli lovasversenyek TRACES-NT bizonyítvány kiállítása

A verseny helyszínére érkező lovat EQUI-INTRA-IND bizonyítványnak kell kísérnie (egy ló /egyed/ bizonyítványmintája), de csoportos bizonyítvány is lehetséges (EQUI-INTRA-CON).

A fenti állategészségügyi bizonyítványok a kiállítástól számítva 10 napi érvényesek.

 • Eltérés "Kiemelt állategészségügyi státuszú/ high health status” lovak szállítása esetén

A 2020/688/EU rendelet 92. cikkének (2) bekezdésében leírt feltételek alapján lehetőség van arra, hogy kizárólag az úgynevezett „kiemelt állategészségügyi státuszú/ high health status” lovak esetében 30 napig érvényes legyen az INTRA bizonyítvány (EQUI-INTRA-IND).

(EU) 2020/688 Felhatalmazáson alapuló rendeletének 92. cikk, 2. bekezdése szerint:

"Eltérés az állategészségügyi bizonyítvány érvényességi ideje tekintetében

(2)   Szintén a 91. cikk (3) bekezdésétől eltérve a 76. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, lófélékre vonatkozó bizonyítvány 30 napig érvényes, feltéve, hogy:

a) a mozgatandó lófélét az (EU) 2016/429 rendelet 114. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánya kíséri, amely tartalmazza az illetékes hatóság vagy az e tevékenységgel megbízott szerv által legfeljebb 4 évre kiállított hitelesítő jelölést, és dokumentálja, hogy az állatot szokás szerint tartó létesítményt az illetékes hatóság – az abban végzett gyakori állatorvosi látogatások, további azonosság-ellenőrzések és egészségügyi vizsgálatok, valamint a természetes fedeztetés kizárólag a létesítményben e célra kialakított, elkülönített helyiségeiben történő végzése miatt – alacsony egészségügyi kockázatot képviselő létesítményként ismeri el;

vagy

b) a mozgatandó törzskönyvezett lófélét az (EU) 2016/429 rendelet 114. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt, egész élettartamra szóló, egyedi azonosító okmánya kíséri, amely tartalmazza a Nemzetközi Lovassport Szövetség nemzeti szövetsége vagy a lovas versenyekért felelős illetékes hatóság által szervezett lovas versenyeken való részvétel céljából legfeljebb 4 évre kiállított engedélyt, és dokumentálja, hogy az állat évente legalább két állatorvosi látogatáson esik át, beleértve a lóinfluenza elleni rendszeres vakcinázáshoz, valamint a más tagállamokba vagy harmadik országokba történő mozgatáshoz előírt vizsgálatok elvégzéséhez szükséges látogatásokat."

Ez a 30 napig érvényes INTRA bizonyítvány a következőket teszi lehetővé (a EU 2020/688, 92. cikkének (3) bekezdése):

(3) Az érvényesség ideje alatt az (2) bekezdésben említett bizonyítvány alkalmas

a) más tagállamokba történő többszöri belépésre;

b) az abban megjelölt kiindulási létesítménybe való visszatérésre.

Az érintett tagállamokat (ahol versenyeket – akár több tagállamot is - rendezik) fel kell tüntetni az EQUI-INTRA bizonyítvány I.22. rovatában. (de nem az versenyek pontos címét).

Tehát a bizonyítványban a feladási hely és a rendeltetési hely = a ló származási telephelye (mindkét helyre ezt kell feltűntetni).

FIGYELEM! Azon ló esetében, amely nem felel meg az (EU) 2020/688 Felhatalmazáson alapuló rendeletének 92. cikk, 2. bekezdése a; vagy b; pontja szerinti feltételeknek, a bizonyítványt 10 napra kell kiállítani, ahol a feladás helye: a származási létesítmény, a célhely pedig: a verseny helyszíne. A verseny végeztével, hazainduláskor új bizonyítványt kell kiállítani.

 • Eltérés Bulgáriából Szerbián keresztül más tagállami lovas versenyre szállított lovak esetén

2022.június 28-i tájékoztatás alapján

A Bolgár Lovas Szövetség képviselői és tagjai rendszeresen részt vesznek nemzetközi lovas versenyeken, melyben a Szerb Köztársaság is érintett. Ennek fényében megállapodás született arról, hogy egyszerűsített eljárást alkalmaznak azon sportlovak Szerb Köztársaság területén sportrendezvényekre történő átszállítására, melyek részt vesznek a közép- és nyugat-európai lovas sporteseményeken. 

Ezeket az állatszállítmányokat az EQUI-INTRA-IND vagy az EQUI-INTRA-CON bizonyítványok egyikének kell kísérnie.

Mindkét esetben a bizonyítványok I.21. rovatában (Harmadik országon keresztül történő tranzit) angol nyelven fel kell tüntetni a Szerbia területén keresztül történő tranzitot (Transit through the territory of Serbia). 

Abban az esetben, ha a versenyre érkezett bolgár lónál nincs leigazolva, hogy “Kiemelt állategészségügyi státuszú”, akkor a bizonyítvány rendeltetési helye a versenyt rendező ország (ha magyar versenyről van szó, akkor Magyarország) és a bizonyítvány ilyenkor 10 napig érvényes.

A Bulgáriába történő hazaúthoz a magyar hatósági állatorvosnak új TRACES-INTRA bizonyítványt kell kiállítania. Ebben az esetben is fel kell tüntetni a bizonyítvány I.21. rovatában (Harmadik országon keresztül történő tranzit) angol nyelven a Szerbia területén keresztül történő tranzitot (Transit through the territory of Serbia). 

 • Kiállítás/sportesemény/ bemutató helyszínének TRACES-NT rögzítése- szekcióba sorolás: EQUIHOLD

A lovas rendezvény helyszínét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelet (Állategészségügyi Rendelet) 84. cikkének megfelelően a helyi illetékes hatóságnak engedélyeznie -, a TRACES-ben pedig EQUHOLD (ló-telep) néven regisztrálnia kell.

3. Beléptetés harmadik országból

Jogszabályok:

 • A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
 • A Bizottság (EU) 2021/403 végrehajtási rendelete (2021. március 18.) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és szaporítóanyagaik bizonyos kategóriáit tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és tagállamok közötti mozgatására vonatkozó állategészségügyi és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállításáról, valamint a 2010/470/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról

Harmadik országból származó lovak esetében igazolandó állategészségügyi feltételrendszer az adott harmadik ország állategészségügyi besorolásától függ (2020/692/EU rendelet XI. melléklete szerint). Az egyes 3. országok állategészségügyi csoportbesorolását a 2021/404/EU rendelet tartalmazza.

A lovak harmadik országból történő beszállításának részletes állategészségügyi feltétrendszere a 2020/692/EU rendeletben található. Ez egyrészt a származási országra vagy területre, másrészt a származási létesítményre, és/vagy az egyedre vonatkozó feltételeket tartalmazhat.

 • Állategészségügyi import bizonyítvány minta
 • Nem vágásra szánt lófélék esetében: 2020/403/EU rendelet II. melléklet 12. fejezetében meghatározottak szerinti EQUI-X minta;
 • Vágásra szánt lófélék esetében: 2020/403/EU rendelet II. melléklet 13. fejezetében meghatározottak szerinti EQUI-Y minta

Fontos tudni, hogy élőállatok harmadik országból kizárólag az adott állatfajra engedélyezett EU Állategészségügyi Határállomásokon lehetséges.

Az EU állategészségügyi határkirendeltségek jegyzéke és azok elérhetőségei itt érhetőek el:
https://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en

Magyar (harmadik országokkal szomszédos határokon található) állategészségügyi határkirendeltségek: https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-jovahagyott-allategeszsegugyi-hatarallomasainak-jegyzeke

További részletes információ:
https://ec.europa.eu/food/animals/live-animal-movements/equine-animals_en#movement-between-the-eu-member-states

https://portal.nebih.gov.hu/-/kereskedelmi-celu-eloallat-es-allati-eredetu-termekek-behozatala-harmadik-nem-eu-orszagbol

4. Export kiszállítás harmadik országba

Élő állat, állati eredetű termék, illetve melléktermék harmadik országba történő kiviteléhez állat-egészségügyi exportbizonyítványra van szükség. A lófélék exportjára is az általános eljárásrend alkalmazandó. Az exportfeltételeket ebben az esetben a harmadik ország határozza meg, ezért exportálás előtt érdemes utánanézni a szükséges dokumentumoknak.

Részletes leírás található az alábbi linkeken:
https://portal.nebih.gov.hu/export-bizonyitvanyok
https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elo-allat-es-allati-termek-export-bizonyitvanyokkal-kapcsolatos-alap-eljarasrend