null Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához

2022. szeptember 19, hétfő

Nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált állati eredetű termék és élőállat behozatalához.

Utoljára módosítva: 2023.10.16.

Jogszabályi háttér:
•    2016/429/EU „Állategészségügyi rendelet” 237. cikk- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Bizonyos élő állatokra és állati termékekre vonatkozóan azonban az EU nem határozott meg közös behozatali feltételeket, így az egyes tagállamoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy ezen esetekben nemzeti szabályaik szerint engedélyezzék a behozatalt. Ilyen terület a nem harmonizált állati eredetű termékek és élő állatok behozatala.
Ezen élő állatok és állati termékek jellemzően például egyes állatkerti állatfajok, díszállatok, gerinctelen állatok (orvosi pióca), nem patás állatokból származó szőrmék (pl. csincsillaprém) illetve vadásztrófeák, kutyasperma stb.
Fontos leszögezni, hogy harmadik országból történő behozatal ezen élő állatok és állati termékek esetében is kizárólag erre jóváhagyott állategészségügyi határállomásokon keresztül történhet, azonban ezen esetekben a behozatali szabályok nemzeti hatáskörben kerülnek megállapításra, így amennyiben más tagállamon keresztül kívánja importálni ugyanezen szállítmányát, úgy a behozatali szabályok tagállamomként eltérőek lehetnek.
A nemzeti hatáskörben meghatározott, az egyes nem-harmonizált élő állatokra és termékekre vonatkozó állategészségügyi import bizonyítványok az oldal alján megtalálhatóak és letölthetőek.
Amennyiben nem található a szállítmányra releváns alkalmazandó importbizonyítvány minta, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Nébih Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóságával (aai@nebih.gov.hu). A fentiek nem vonatkoznak az oktatási, kutatási vagy diagnosztikai célból behozni kívánt laboratóriumi mintákra, azokra az Igazgatóság kérelemre kétnyelvű behozatali engedélyt ad ki a Hivatalhoz történő beérkezést követő 21 napon belül.

Fontos megjegyezni, hogy a szállítmányokat az első EU belépési ponton állategészségügyi határellenőrzésnek kell alávetni. Az első EU belépési pont állategészségügyi határkirendeltségeit a tervezett belépésről az ún. Közös Egészségügyi Beléptetési Okmány (KEBO, 2019/1715/EU rendeletben, 2019/1602/EU rendeletben foglaltak szerint) I. részének TRACES-NT (Trade Control and Expert System New Technologies) rendszerben történő kitöltésével előzetesen értesíteni kell, legalább 1 munkanappal a szállítmány valós megérkezése előtt (előértesítés időpontja (2017/625/EU rendelet 56. cikke, 1013/2019/EU rendelet alapján).

 

Génmódosított élő állat behozatal:

Az állategészségügyi feltételeken túl szükség van egy engedélyre a géntechnológiai hatóságtól.

Az 1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről II. fejezet 13. § alapján a forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező géntechnológiával módosított szervezetek, valamint azok bármely része harmadik országból történő behozatala, illetve oda történő kivitele engedélyköteles. Az engedély iránti kérelmet a géntechnológiai hatósághoz a küldemény magyarországi címzettjének vagy feladójának kell benyújtania. A géntechnológiai hatóság az engedély iránti kérelemről a kérelem megérkezésétől számított 130 napon belül dönt. Az engedélyben a géntechnológiai hatóság meghatározza a behozatal és a kivitel feltételeit, a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek esetében e jogszabályokkal összhangban.

A géntechnológiai hatósági engedély ügyében illetékes: Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály.

 

Fentiek alapján összegezve:
•    A nem EU harmonizált egyes élő állatok, valamint állati termékek importjához mellékelni szükséges az oldal aljáról letölthető bizonyítványminták egyikét, melyet a származási ország hatósági állatorvosa tölt majd ki. Ennek a kitöltött dokumentumnak kell kísérnie a szállítmányt a feladás helyétől egészen a beléptető állategészségügyi határállomásig, ahol a dokumentumot ellenőrizni fogják.

Letölthető nemzeti állategészségügyi importbizonyítványok nem EU harmonizált élő állatok, állati termékekhez/ National veterinary import certificates for certain non-EU harmonized live animals and animal products
Laboratóriumi állatok, spermák, petesejtek és embriók/ Laboratory animals, semen, ova and embryos (pdf)
Húsevő emlősállatok (kivéve a kutyákat, macskákat, görényeket)/ Carnivores (other than dogs, cats, ferrets) (Kitölthető dokumentum)

Csincsilla/ Chinchilla (pdf)

Csincsilla prém/ Hides of chinchillas (pdf)

Patásállatoktól és madaraktól eltérő állati trófea/ Treated and untreated game trophies of animals other than ungulates and birds (pdf)

Kutyasperma/ Canine sperm (pdf)
Főemlősök/ Primates (pdf)

Hullajtott szarvasagancs/ Shed deer antler (pdf)

Kisemlősök (kivéve húsevőket)/ Small mammals (except Carnivora) (pdf)

Akváriumi és/vagy terráriumi állatok/ Aquarium and / or vivarium animals (pdf)

Denevérek/ Bats (pdf)

Élő éti csigák/ Live edible snails (pdf)

Élő piócák/ Live leeches (pdf)

Gyűrűsférgek / Phylum Annelida (pdf)

Kiolvasztott állati zsiradék/ Rendered animal fat (pdf)

Vadmadár természetvédelmi program keretein belül/ Birds imported for conservation programmes (pdf)

Medvék/ Bear species (pdf)

Kedvtelésből tartott rágcsálók, hüllők, kétéltűek, nyúlalakúak, halak/ Pet animals of Rodentia, Reptilia, Amphibia, Lagomorpha, Pisces (pdf)

Sórák peték/ Brine shrimp eggs (pdf)

Tenyésztett prémes állatok prémje/ Fur of kept fur animals (pdf)

Felhívom a figyelmét, hogy Hivatalunk az élőállat szállítás, mozgatás állategészségügyi feltételrendszerével kapcsolatban tud felvilágosítást adni. A CITES ügyintézés a természetvédelmi hatóság jogkörébe tartozik, az erre irányuló (pl. importengedéllyel kapcsolatos) kérdésekben ők tudnak teljes körű válasszal szolgálni: https://www.cites.hu/hu/szabalyozas/eu-szabalyozas/behozatal-az-eu-ba