null Növényvédő szerek biztonságos tárolása

Növényvédő szerek biztonságos tárolása

2021. január 19, kedd

Ahogy a növényvédő szer forgalmazása, szállítása és felhasználása, úgy a tárolása is fokozott veszéllyel járó tevékenység. A készítményeket a szabályozás a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kategóriájába sorolja az emberre és a környezetre esetlegesen ártalmasan ható, komplex tulajdonságaik alapján.

A növényvédő szerek raktározására és tárolására vonatkozó szabályokat a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet 14. és 27. §-a írja elő. Raktározás alatt a kereskedelemhez kacsolódó tevékenységet értjük, tárolás alatt pedig a végfelhasználónál végzett tevékenységet. A növényvédőszer-raktárra vonatkozó egyes követelményeknek meg kell felelnie az otthoni növényvédőszer-tárolónak is.

A növényvédőszer-raktár létesítésének előírásai
A növényvédő szert forgalmazó személy köteles a készítményeket olyan, elkülönített raktárban tartani, amelynek bejárata a szabadból nyílik, és átjárás nélkül megközelíthető. A bejáratnak tömör, biztonsági záras, magasított küszöbű ajtónak kell lennie. Az ajtón jól látható helyen fel kell tüntetni az „Idegeneknek belépni tilos!” feliratot, a raktáron belül pedig a „Növényvédőszer-raktár” figyelmeztetést. 
A raktáron belül minden olyan tevékenység tiltott, amely nem kapcsolódik a növényvédő szer tárolásához vagy felhasználásra való elkészítéséhez. A raktár bejáratának kulcsát kizárólag a raktáros, illetve megbízott helyettese kezelheti. A raktárba belépni, növényvédő szert a raktárba bevinni, onnan kivinni, a raktárban bármilyen tevékenységet végezni kizárólag a raktáros jelenlétében és hozzájárulásával szabad. 

A kis- és nagykereskedelmi forgalmazási és raktározási tevékenység engedélyhez kötött.

A további előírások mind az otthoni növényvédőszer-tárolásra, mind a raktározási tevékenységre érvényesek.

Otthoni növényvédőszer-tárolás
A növényvédő szerek tárolására minden esetben olyan helyet kell biztosítani, ahol a tárolt készítmények az egészséget és a környezetet nem veszélyeztetik. A tárolóhely lehet egy külön helyiség vagy egy különálló szekrény is. Úgy kell kialakítani, hogy egy esetleges szennyeződés esetén biztosítható legyen a környezet maradéktalan tisztítása. 
•    Elsődleges követelmény, hogy a tárolóhelyiség szilárd aljzatburkolatú legyen, ahol a talajvíz az év egyetlen szakában sem emelkedik a tárolószint fölé, ezenkívül a tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem juthat felszíni vagy felszín alatti vizekbe. 
•    Csapadékvíznek egyik tárolóalkalmatosságba sem szabad bejutnia!
•    A tároló kialakítását úgy kell megoldani, hogy az el legyen különítve az emberek és állatok tartózkodási helyétől, valamint az élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségektől is.
•    Gondoskodni kell az ajtó zárhatóságáról is annak érdekében, hogy illetéktelen személyek, állatok ne férjenek hozzá a tárolt készítményekhez.
•    Ki kell zárni továbbá a tűz- és robbanásveszélyt.

Fontos kitétel, hogy a tárolón belül elkülönítetten kell tartani azokat a kiürült és lezárt növényvédőszer-csomagolóeszközöket, amelyeket előzőleg már szabályosan, kívül és belül is megtisztítottak. De el kell különíteni a sérült csomagolású, lejárt szavatosságú készítményeket, a szennyezett vagy azonosíthatatlan, illetve ártalmatlanításra váró csomagolóanyagokat is.
Elővigyázatossági okokból érdemes a szilárd formulációjú növényvédőszer-készítményeket a folyékony állagú készítmények feletti polcra helyezni, így csökkentve a szennyeződés kockázatát. Ezenkívül tanácsos olyan eszközöket (tűzoltókészülék, homok, takarító felszerelés) is biztosítani, melyek segítségével megelőzhető a kiömlött növényvédő szer további szennyezése.

Alkalmi tárolás
Az állandó tárolóhelytől messzebb lévő munkaterületen a fenti előírásoknak megfelelő alkalmi tárolóban egynapi felhasználásra előkészített, zárt csomagolású növényvédő szer tárolható. Az alkalmi tároló csak alapos tisztítást követően vehető igénybe más tárolási célra.

További szigorú szabályok
Az emberi egészség, a környezet, különösen a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében TILOS 25 kg vagy annál nagyobb mennyiségű növényvédő szert tárolni:
•    vízművek területén,
•    ár- és belvízveszélyes területen,
•    a Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó és a fürdőzésre kijelölt vizek partvonalától számított 1 km-es szakaszon belül.

A tárolóhelyiségbe szigorúan tilos ételt és italt bevinni, fogyasztani, valamint minden olyan tevékenységet végezni, amely nem kapcsolódik a növényvédő szer tárolásához, vagy felhasználásra történő elkészítéséhez!

Fontos kiemelni, hogy minden esetben figyelmesen olvassák el a vásárolt készítmények engedélyokiratát, valamint maradéktalanul tartsák be a szigorúbb tárolási körülményekre (pl.: elkülönített tárolást, szigorúbb csomagolóeszköz-kezelést) vonatkozó, speciális rendelkezéseket!

A fenti előírások NEM vonatkoznak a szoba- és balkonnövények, valamint házikerti dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerekre.


Friss hírek

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.13.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >

2024. május 2, csütörtök

Közlemény elveszett „zöld könyvről” (2024.05.02.)

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának tájékoztatása.

Tovább >