null Változás az állati szaporítóanyag-forgalmazás szabályozásában

Változás az állati szaporítóanyag-forgalmazás szabályozásában

2021. április 29, csütörtök

2021. április 21-től uniós szinten egyetlen jogi aktus tartalmazza az állatbetegségekre és a szaporítóanyagokra vonatkozó szabályok többségét. Az egységes jogszabály hatályon kívül helyezi és felváltja a szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés- és lófélék, valamint egyes további állatfajok szaporítóanyag-szállítmányainak az Unión belüli kereskedelmére és Unióba történő beléptetésére vonatkozó korábbi tanácsi irányelveket, de fenntartja és aktualizálja azok lényegi elemeit.

A fertőző állatbetegségekről szóló (EU) 2016/429 rendelet (AHL) egyaránt támogatja az állattartási és élelmiszeripari ágazatokat, valamint a kapcsolódó uniós piacot a fenntarthatóság, a versenyképesség, a növekedés és a munkahelyek vonatkozásában. A dokumentum egyszerűbb jogszabályi környezetet teremt, az alábbi prioritások szem előtt tartásával:

•    egyértelműbb felelősségek, amelyek segítenek a gazdálkodóknak, állatorvosoknak a súlyos állatbetegségek felismerésében, megelőzésében vagy terjedésének megállításában,
•    egyszerűsített adminisztráció bizonyos élőállatok és állati eredetű termékek (például sperma, petesejtek és embriók) nemzetközi kereskedelme esetében,
•    egyértelműbb jogalap és jobb eszközök az állategészségügyi hatóságok kezében a potenciálisan súlyos következményekkel járó fertőző betegségek megelőzésére, különös tekintettel a betegségek felügyeletére, diagnózisára és az értesítésekre;
•    nagyobb rugalmasság a szabályok helyi körülményekhez igazításában,
•    az állatok és az emberek egészségére, valamint a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése.

Követelményeket állapít meg az alábbiakra:
•    betegségmegelőzés és felkészülés (pl. biológiai biztonsági* intézkedések) az esetleges betegségkitörések esetében, így például diagnosztikai eszközök, vakcinázások és orvosi kezelések alkalmazása,
•    az állatok azonosítása és nyilvántartása, valamint az élőállatok és állati eredetű termékek (például sperma, petesejtek és embriók) szállításának nyomon követése és állategészségügyi bizonyítványok kiállítása ezekre vonatkozóan,
•    az állatok és állati eredetű termékek beléptetése az EU-ba és mozgatása az EU-n belül,
•    járványvédelem és mentesítés, beleértve az olyan vészhelyzeti intézkedéseket is, mint az állatok mozgatásának korlátozása, leölésük és vakcinázás.

Az AHL-ről részletesen alábbi cikkünkben olvashatnak:
https://portal.nebih.gov.hu/-/allategeszsegugyi-kerettorveny 

A Bizottság (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről az alábbi területekre vonatkozóan tartalmaz előírásokat:
•    a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezés,
•    a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítményekről az illetékes hatóságok által vezetett nyilvántartások,
•    a felelős személyek nyilvántartás-vezetési kötelezettségei,
•    a nyomonkövethetőség és az állategészségügyi követelmények,
•    egyes szárazföldi állatok szaporítóanyagait tartalmazó szállítmányok Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi bizonyítványozási és bejelentési követelmények.

A rendelet szabályozásait 2021. április 21-től kell alkalmazni. Elsődleges célja, hogy az állatbetegségekre és a szaporítóanyagokra vonatkozó szabályokat többségében egyetlen jogi aktus tartalmazza, ahelyett, hogy azok különböző jogszabályokban szerepelnek. 
Hatályon kívül helyezi és felváltja a szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés- és lófélék, valamint elvben egyes más állatfajok spermája, petesejtje és embriói szállítmányainak Unióba történő beléptetésére, valamint azon belüli kereskedelmére vonatkozó állategészségügyi feltételeket tartalmazó korábbi tanácsi irányelveket.

Fontos, hogy a korábbi előírások lényegi elemeit korszerű, aktuális formában továbbra is fenn kell tartani. Így például:

  • A szaporítóanyagok tagállamok közötti mozgatására továbbra is akkor van lehetőség, ha azokat az illetékes hatóság által engedélyezett létesítményben gyűjtötték be. Az adott létesítménynek továbbra is meg kell felelnie a karanténra, biológiai védelmi intézkedésekre, felügyeletre, felszerelésekre, illetve személyi kompetenciára, szakképesítési követelményekre vonatkozó követelményeknek. 
  • Továbbra is meg kell felelni a szaporítóanyagok gyűjtésére, előállítására, feldolgozására, tárolására, szállítására vonatkozó követelményeknek, valamint a donor állatokat érintő állategészségügyi követelményeknek, és mindezek tekintetében a szükséges laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó követelményeknek.

Az embriók és petesejtek gyűjtése és feldolgozása tekintetében az állategészségügyi követelmények a korábbinál részletesebben vannak szabályozva.

Az AHL által 2021. április 21-én hatályon kívül helyezett irányelvek alapján eddig kiadott engedélyeket a szaporítóanyagok gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával, tárolásával és szállításával kapcsolatos tevékenységeket végző létesítmények esetében úgy kell tekinteni, mintha azokat már a 2020/686 EU rendeletnek megfelelően engedélyeztek volna.

A 2021. április 21-e előtt előállított szaporítóanyagok esetében a műszalmákat, amelyekben olyan spermát, petesejtet vagy embriókat tárolnak, vagy szállítanak, amelyeket a hatályon kívül helyezett irányelvek alapján elfogadott jogszabályoknak megfelelően jelöltek, úgy kell tekinteni, mint amiket a 2020/686 EU rendelet szerint jelöltek, ezért azok forgalmazásra, a tagállamok közötti mozgásra jogosultak.